Philippines: Mayon Volcano Eruption Kills 5, injures 7, 20+ others still trapped – 070513 0710z

One of the Philippines’ most active volcanoes spewed huge rocks and ash early Tuesday after a 3-year calm, killing four climbers and trapping others near the crater, officials said.

Rescue teams were sent to Mayon volcano in the central Philippines to look for four climbers and guides trapped after the mild eruption, Albay provincial Gov. Joey Salceda said. Clouds have cleared over the volcano, which was quiet later in the morning.

The four climbers who died were struck by huge rocks, guide Kenneth Jesalva said from a camp near the crater. Another man was critically injured from a group of eight that included five foreigners and three Filipino guides. One of those killed was Filipino. The nationalities of the foreign climbers were not immediately clear. No bodies have been retrieved yet.

Jesalva said he was in the group that spent the night on the picturesque mountain, known for its almost-perfect cone, when the volcano rumbled back to life early in the morning and rocks “as big as a living room” came raining down on them. He rushed back to the base camp to call for help.

The head of the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Renato Solidum, said Tuesday’s eruption was normal for the restive Mayon, about 340 kilometers (212 miles) southeast of Manila. It has erupted about 40 times during the last 400 years.

In 2010, thousands of residents moved to temporary shelters when the volcano ejected ash in an 8-kilometer (5-mile) zone surrounding the crater. Solidum said that no alert was raised for the volcano following the latest eruption and no evacuation was being planned. Climbers are not allowed when an alert is up, and the recent calm may have encouraged this week’s trek.
Tuesday, 07 May, 2013 at 02:58 (02:58 AM) UTC RSOE

Other Reports

Rocks “as big as a living room” spew from a volcano in the Philippines, killing five and trapping many others.

SKYNEWS 7:00am (BST) UK, Tuesday 07 May 2013

“Five climbers have been killed after one of the Philippines’ most active volcanoes erupted – leaving more than a dozen others trapped.

Ash rises after a mild eruption of Mayon Volcano in Legazpi city in central Philippines
Ash rises after the eruption of Mayon volcano

Rescue teams and helicopters were sent to the centre of the country as huge rocks and ash began pouring out of Mayon volcano early on Tuesday morning.

Albay provincial Governor Joey Salceda said at least seven people from a group of around 20 mountaineers were injured after being caught by surprise by the sudden eruption.” – More from Sky News

At least 5 climbers dead, 7 hurt as Mayon Volcano spews ash

May 7, 2013 10:40am

(Updated 12:28 p.m. local time) At least five climbers were killed while seven were injured when Mayon Volcano in Albay spewed ash Tuesday morning, officials said.

Four of the fatalities are foreigners, who were crushed by large rocks triggered by the ash explosion along with their Filipino tour guide, Albay Governor Joey Salceda said. GMA News Online is still verifying the nationalities of the four casualties.

He said two groups consisting of 27 hikers and their guides were on the mountain when the ash explosion occurred.

Of the seven people in the first group that used the Santa Maria route, three were injured, all of them Indonesians,Salceda told GMA News Online in a phone interview. Two were rescued while their two tourist guides stayed behind with the injured climbers, who are waiting for rescue, he added.
The fatalities came from the second groupwho used the Malilipot route going up the volcano and consisted of 20 people, he said.
“Nawalan na kami ng contact from the second group kaya hindi namin ma-ascertain kung ano na ang kalagayan ng 15 pang iba,” Salceda said. “Nagpadala na kami ng chopper.”

A rescue team is on its way up the volcano as the hikers cannot go down on their own following the new volcanic hazards.

Nang nagkaroon ng eruption, sila ang malapit sa crater, National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) head Eduardo del Rosario said in an interview on dzBB radio.

Del Rosario also told GMA News TV’s News to Go program that three separate groups with an estimated 20 mountain climbers are still stuck near the crater of the volcano.Despite the recorded casualties from the volcanic ash explosion, the alert level for Mount Mayon was not raised, he said.

As per alert status being maintained by Phivolcs, it is still maintaining alert level 0, meaning that no eruption is imminent, del Rosario said.

Observe the permanent danger zones where the public will be prohibited from entering the six-kilometer radius [of the zone], he said.

Hikers may have suffocated

Earlier, Albay-based radioman Lito Sanchez quoted a local tourist guide, Kenneth Jesalva, as saying a foreigner and a local tourist may have suffocated after being caught near the explosion.
“Siya mismo nagkumpirma, dalawang kasama umakyat sa slope ng Mayon ang sinasabing casualty. Isang foreign tourist at isang local tourist. Ayon sa kanyang pagkasabi ay patay na,” he said in an interview on dzBB.
Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council head Cedric Daep said they had received “unconfirmed” reports that some people had climbed the volcano.
Phivolcs said the phreatic (steam-driven) explosion occurred at 8 a.m., with the steam reaching 500 meters above the summit and drifting east.

It added Alert Level 0 (normal situation) remains in effect.

Unauthorized climb

Daep said Salceda has dispatched three teams near Mount Mayon to assist those who may be trying to return from the volcano.
Salceda said the mountain climbing activities of the two groups affected were unauthorized. He added the tourist guides failed to secure a permit from the Albay Public Safety and Emergency Management Office (APSEMO) and the Department of Tourism.
“Matagal na naming sinasabihan ang mga tour guide na every time you climb the volcano, kailangan munang mag-ask ng permission,” he said. “Bawal kasing maraming sabay-sabay na aakyat.”

“Huge demand kasi ngayon ang pag-akyat, lalo na sa foreigners,” he added.

Authorities are facing difficulties in accounting for all the victims because the tourist guides of the groups that went up the volcano failed to seek permits for the climb.

“So far wala kaming issued permit to climbers,” Daep confirmed, adding that some tourists and orchid collectors may have gone there despite lack of permission.

“Hindi namin alam kung ilan o sino ang umakyat kasi wala silang clearance from APSEMO,” Daep said in a separate telephone interview with GMA News Online.
For now, Daep said Salceda ordered local teams to make sure the six-kilometer-radius permanent danger zone is cleared of climbers.

“All other activities (in the area) are suspended,” he said.

Not the worst

Mayon Volcano’s May 7 phreatic eruption is the latest in its 390-year recorded history, Phivolcs said Tuesday.
Phivolcs said that the “most destructive eruption” of Mayon on record was on Feb. 1, 1814, when it erupted with “plinian, pyroclastic flows” and “volcanic lightning and lahar.”
Mayon is listed among at least 23 active volcanoes in the Philippines, along with Mounts Pinatubo (Central Luzon) and Taal (Batangas), Phivolcs said. With reports from Andrei Medina and Amanda Fernandez/KG/HS/RSJ/YA, GMA News”

Smoke coming out of Mayon Volcano

(Video credit: Thursdaytwist)

Published on 6 May 2013

Smoke coming out of Mayon Volcano

Philippine Volcano Spews Rocks-5 Climbers dead|4 foreigners, 1 tour guide(Raw)

(Video credit: mujra onlyy)

 

Filipino:

Isa sa Pilipinas ‘pinaka-aktibong bulkan spewed malaking bato at abo maagang Martes matapos ang isang 3-taon kalmado, pagpatay apat na tinik sa bota at iba tigil na malapit sa bunganga, mga opisyal ng sinabi.

Pagsagip mga koponan ay ipinadala sa Mayon bulkan sa sentro ng Pilipinas upang tumingin para sa apat na tinik sa bota at mga gabay na nakulong matapos ang mild pagsabog, Albay panlalawigan Gov. Joey Salceda sinabi. Mga Ulap-clear sa ibabaw ng bulkan, na noon ay tahimik mamaya sa umaga.

Ang apat na tinik sa bota namatay ay struck sa pamamagitan ng malaking bato, gabay Kenneth Jesalva sinabi mula sa isang kampo malapit sa bunganga. Ang isa pang tao ay critically nasugatan mula sa isang pangkat ng walong na kasama limang mga dayuhan at tatlong Pilipino gabay. Isa sa mga pinatay ay Pilipino. Ang mga nationalities ng mga dayuhang tinik sa bota ay hindi agad maliwanag. Walang mga katawan ay nabawi pa.

Jesalva sinabi siya ay sa pangkat na ginugol ng gabi sa nakamamanghang bundok, na kilala para sa kanyang halos-perpektong kono, kapag bulkan ang rumbled pabalik sa buhay maaga sa umaga at bato “bilang malaking bilang ng living room” ay dumating down na pag-ulan sa kanila . Siya rushed bumalik sa base camp upang tumawag para sa tulong.

Ang ulo ng Philippine Institute of bulkanolohiya at Seismology, Renato Solidum, sinabi Martes ni pagsabog ay normal para sa mga hindi mapakali Mayon, tungkol sa 340 kilometro (212 milya) timog-silangan ng Manila. Ito ay erupted tungkol sa 40 beses sa panahon ng huling 400 taon.

Sa 2010, libu-libong mga residente inilipat sa pansamantalang Tirahan kapag bulkan ang abo na ipinalabas sa 8 kilometro (5 milya) zone na pumapalibot sa bunganga. Sinabi ni Solidum na walang mga alerto ay itataas para sa mga bulkan ng pagsunod sa mga pinakabagong pagsabog at paglisan ay hindi ina-naiplano. Tinik sa bota ay hindi pinapayagan kapag ang isang alerto ay up, at ang kamakailang kalmado maaaring hinihikayat ang mangibang-bayan ito linggong ito.
Martes, Mayo 7, 2013 sa 02:58 (02:58) UTC RSOE

Iba pang Mga Ulat
Rocks “bilang malaking bilang ng living room” suka mula sa isang bulkan sa Pilipinas, pagpatay limang tigil at marami pang iba.

SKYNEWS 07:00 (BST) UK, Tuesday May 7, 2013

“Limang tinik sa bota ay pinatay pagkatapos ng isa sa Pilipinas ‘pinaka-aktibong bulkan erupted – umaalis sa higit sa isang dosenang iba nakulong.
Abo rises matapos ang isang banayad na pagsabog ng Mayon Volcano sa Legazpi city sa central Pilipinas Bulkan rises matapos ang pagsabog ng bulkan Mayon

Pagsagip mga koponan at helicopters ay ipinadala sa gitna ng bansa tulad ng napakalaking bato at abo ay nagsimulang pagbuhos out ng Mayon bulkan maaga sa Martes umaga.

Panlalawigan Albay Governor Joey Salceda sinabi ng hindi bababa sa pitong mga tao mula sa isang pangkat ng mga paligid ng 20 mountaineers ay nasugatan matapos na nakuha sa pamamagitan ng sorpresa sa pamamagitan ng biglaang pagsabog “-. Higit pa mula sa Sky News
Hindi bababa sa 5 tinik sa bota patay, 7 nasaktan ng Mayon Volcano ay nagtatapon ng abo
May 7, 2013 10:40

“(Na-update 12:28 lokal na oras) – Hindi bababa sa limang mga tinik sa bota ay namatay habang pitong ay nasugatan kapag Mayon Volcano sa Albay spewed abo Martes umaga, opisyal ng sinabi.

Apat sa mga fatalities ay mga dayuhan, na ay durog sa pamamagitan ng malaking bato na-trigger ng abo pagsabog kasama ang kanilang mga gabay na tour Pilipino, Albay Governor Joey Salceda sinabi. GMA News Online pa rin ang pag-verify ng mga nationalities sa apat na casualties.

Sinabi niya dalawang grupo na binubuo ng 27 hikers at ang kanilang mga gabay ay sa bundok kapag ang abo pagsabog na naganap.
Ng pitong mga tao sa unang grupo na ginagamit ang Santa Maria ruta, tatlo ay napinsala, ang lahat ng mga ito Indonesians, Salceda sinabi sa GMA News Online sa isang panayam sa telepono. Dalawang ay rescued habang ang kanilang dalawang turista gabay nagtutulog sa likod na may mga nasugatan tinik sa bota, sino ang naghihintay para sa Pagsagip, siya idinagdag.
Ang fatalities ay dumating mula sa pangalawang group na ginamit ang Malilipot ruta ng pagpunta up ng bulkan at binubuo ng 20 mga tao, sinabi niya.
“Na Nawalan Kami Ng pakikipag-ugnay mula sa pangalawang pangkat Kaya Hindi namin ma-umalam kung ano Na ang kalagayan Ng 15 Pang IBA,” Salceda sinabi. “Nagpadala Na Kami Ng puthaw.”

Isang Pagsagip koponan ay sa paraan nito up ng bulkan bilang hikers ay hindi maaaring pumunta down na sa kanilang sariling mga pagsunod sa mga bagong bulkan panganib.

“Nang nagkaroon Ng pagsabog, sila ang malapit Sa bunganga,” Pambansang Disaster Risk pagbabawas at Management Council (NDRRMC) head Eduardo del Rosario sinabi sa isang panayam sa dzBB radio.

Del Rosario din sinabi sa GMA News TV News Pumunta sa program na tatlong magkahiwalay na mga grupo na may isang tinantyang 20 tinik sa bota bundok pa rin natigil na malapit sa bunganga ng mga volcano.Despite ang naitalang casualties mula sa pagsabog ng bulkan abo, ang alerto antas para sa Mount Mayon ay hindi itinaas , sinabi niya.
“Tulad ng sa bawat alertong katayuan ina pinapanatili ng Phivolcs, pa rin ito sa pagpapanatili ng alerto antas ng 0, ibig sabihin na walang singaw ay malamang na dumating agad,” del Rosario sinabi.

“Sundin ang mga permanenteng panganib zone kung saan ang mga pampublikong ay ipinagbabawal mula sa pagpasok ng anim-kilometrong radius [ng zone],” sinabi niya.

Hikers ay maaaring inis
Bago iyon, Albay-based radista Lito Sanchez naka-quote ng lokal na gabay turista, Kenneth Jesalva, bilang sinasabi ng isang dayuhan at ang isang lokal na turista ay maaaring inis matapos na nahuli malapit sa pagsabog.
“Siya mismo nagkumpirma, dalawang kasama umakyat Sa libis Ng Mayon ang sinasabing nasugatan. Isang banyagang turista sa isang lokal na turista. Ayon Sa kanyang pagkasabi ay patay Na,” sinabi niya sa isang panayam sa dzBB.
Albay Provincial Disaster Risk pagbabawas at Management Council head Cedric Daep sinabi nila natatanggap ang “hindi nakumpirma na” mga ulat na ang ilang mga tao ay climbed ang bulkan.
Sinabi ng Phivolcs ang phreatic (steam-driven) pagsabog na naganap sa 8:00, may steam ang pag-abot sa 500 metro sa itaas ng summit at Pag-anod ng silangan.

Ito ay idinagdag Alert Level 0 (normal sitwasyon) ay mananatiling may bisa.

Di-awtorisadong pag-akyat
Daep sinabi Salceda ay despatsado tatlong mga koponan na malapit sa Mount Mayon upang tulungan ang mga taong maaaring subukang bumalik mula sa bulkan.
Sinabi ni Salceda ang pag-akyat ng bundok mga gawain ng mga dalawang grupo apektado ay walang pahintulot. Siya idinagdag ang turista gabay Nabigo upang ma-secure ng permit mula sa Albay Public Safety and Emergency Management Office (APSEMO) at Kagawaran ng Turismo.
“Matagal Na pagpapangalan sinasabihan ang mga tour guide Na tuwing umakyat ng bulkan, kailangan munang rebista-magtanong Ng pahintulot,” sinabi niya. “Bawal kasing maraming sabay-sabay Na aakyat.”

“Napakalaki demand na kasi ngayon ang pag-akyat, lalo Na Sa na dayuhan,” siya idinagdag.

Awtoridad ay nakaharap sa mga kahirapan sa accounting para sa lahat ng mga biktima dahil ang mga turista gabay ng mga pangkat na nagpunta up ng bulkan Nabigo upang humingi ng pahintulot para sa pag-akyat.

“Sa ngayon wala kaming ibinigay ng permit sa tinik sa bota,” Daep nakumpirma, pagdaragdag na ang ilang mga turista at mga orchid collectors ay maaaring wala na doon sa kabila ng kakulangan ng pahintulot.
“Hindi namin Alam kung Ilan o giyerang Sino ang umakyat kasi wala silang clearance mula sa APSEMO,” Daep sinabi sa isang hiwalay na panayam sa telepono sa GMA News Online.
Para sa ngayon, Daep sinabi Salceda iniutos lokal na mga koponan upang matiyak na ang anim na kilometro-radius permanent panganib zone ay clear ng tinik sa bota.

“Lahat ng iba pang mga aktibidad (sa lugar) ay suspendido,” sinabi niya.

Hindi ang pinakamasama
Mayon Volcano ni Mayo 7 phreatic pagsabog ay ang pinakabagong sa kanyang 390-taon naitala kasaysayan, sinabi ng Phivolcs Martes.
Phivolcs sinabi na ang “pinaka-mapanirang pagsabog” ng Mayon nasa talaan ay noong 1 Pebrero 1814, kapag ito erupted sa “plinian, pyroclastic daloy na” at “kidlat bulkan at lahar.”
Mayon ay nakalista kasama ng hindi bababa sa 23 aktibong bulkan sa Pilipinas, kasama ang Mounts Pinatubo (Gitnang Luzon) at Taal (Batangas), sinabi ng Phivolcs. -Sa mga ulat mula sa Andrei Medina at Amanda Fernandez / kg / HS / RSJ / Ya, GMA News “

BT: OCD: 5 patay, 7 sugatan sa pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon

(Video credit: gmanews)

Published on 6 May 2013

Balitanghali is the daily noontime newscast of GMA News TV

BT: Mountaineer na pababa ng Mt. Mayon nang magbuga ng abo, nagkuwento ng karanasan

(Video credit: gmanews)

Published on 6 May 2013

Balitanghali is the daily noontime newscast of GMA News TV

Advertisements

Goaty's News welcomes your replies. Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.