Wales: Mountain Rescue Teams brave blizzards to find brothers stranded in Brecon Beacons – 180313 2240z

“Mountain rescuers battled night-time blizzards to rescue two brothers who got into difficulties attempting the ascent of south Waless highest mountain.

(Photo: grough.co.uk) Rescuers make their way to the brothers through a blizzard

The pair set off to walk to the summit of Pen y Fan on Saturday, but as the weather worsened, one of the men suffered an injury and they called 999.

Members of Brecon, Central Beacons and Longtown Mountain Rescue Teams were alerted about 3.15pm. The brothers told police they were stranded 600m (2,000ft) up on the Brecon Beacons above the village of Llanfrynach, south-east of Brecon.

Dave Coombs, deputy team leader of Brecon MRT, said: Due to the weather conditions the Wales Air Ambulance and the RAF search and rescue helicopters were unable to fly.

This meant the rescue would have to be carried out by mountain rescue personnel.

The 16 rescuers set off in worsening conditions to find the walkers. As they climbed rain turned to snow and visibility dropped to less than 40m. It soon became clear that the walkers had misjudged their position, so team coordinators used smartphone software to locate them.

The rescue took place while the Welsh national rugby team was beating England in a crucial Six Nations tournament game.

Mr Coombs said: We located them just as we heard the half time score from the Millennium Stadium.

The two walkers were sheltering in a tent. One was uninjured but his companion was injured following a fall and was suffering from hypothermia.” – grough.co.uk

Full story: Rescuers brave blizzards to find brothers stranded in Brecon Beacons (grough)

Other Reports

Brecon Beacons mountain rescue in blizzard conditions

“The Six Nations triumph was not the only heroics by a Welsh team on Saturday, as these incredible video clips show.

Members of three mountain rescue teams were called into action after two walkers became stranded on the Brecon Beacons in snowy, white-out conditions.

The rescuers found the men one of whom was injured and could not to continue and carried them to safety through the blizzard conditions before an RAF helicopter arrived to collect them.

It is understood the two walkers who are from the Gloucester area had been planning to walk from Storey Arms to Tal-y-Bont when they ran into difficulties and had to make an emergency call.

Members of the Brecon, Central Beacons and Longtown mountain rescue teams went to their aid.

Mark Jones, deputy team leader from the Brecon Mountain Rescue Team, said they had the call for help just after 3pm on Saturday, with the 16 rescuers setting off from the village of Llafrynach to try to find the stranded men.

The long walk in… from Jones on Vimeo.

He said: When we started from the road it was raining but as we got onto the mountains the snow was coming down and the wind really blowing, visibility was down to about 40 metres. The wind was right in our faces.

After walking for about five kilometres we got to the grid reference the walkers had given us but they werent there we carried out a search of the area and found them about 500 metres away.

We must have got to them about half-time in the rugby I know because a friend texted me the score.

The two walkers were sheltering in a tent one was uninjured but his companion was injured following a fall and was suffering from mild hyopthermia.

The rescuers got the men on to stretchers then began to carry them off the mountains in blizzard-like conditions across a landscape of peat hags deep depressions in the peaty surface.

Mr Jones said: We decided not to use the path because it was close to the edge of a drop and we could not run the risk of going over the edge in the conditions.

The ground is very uneven in that area the snow was going from ankle deep to waist deep as we made out way through the peat hags.”

Eventually an RAF helicopter arrived to pick-up the walkers but because of the snow was unable to land, so the casualties were winched aboard and flown to hospital.

Snow rescue with 169 from Jones on Vimeo.

Both men are understood to be okay following their ordeal.

Mr Jones said: We finally got off the mountain around midnight the conditions were exhausting.” – thisissouthwales.co.uk

Google Welsh

Achubwyr mynydd brwydro nos stormydd eira i achub dau frawd sy’n mynd i drafferthion cynnig ar y dringo de mynydd uchaf Cymru.

(Llun: grough.co.uk) Rescuers gwneud eu ffordd i’r brodyr trwy storm eira

Sefydlodd y ddau i ffwrdd i gerdded i gopa Pen y Fan ddydd Sadwrn, ond wrth i’r tywydd waethygu, un o’r dynion yn dioddef anaf ac maent yn galw 999.

Aelodau o Aberhonddu, Brycheiniog Canolog a Thimau Achub Mynydd Longtown yn gwybod am 3.15pm. Mae’r brodyr dweud wrth yr heddlu eu bod yn sownd 600m (2,000 troedfedd) i fyny ar y Bannau Brycheiniog uwchben pentref Llanfrynach, i’r de-ddwyrain o Aberhonddu.

Dywedodd Dave Coombs, arweinydd tm dirprwy Aberhonddu MRT,: “Oherwydd y tywydd Ambiwlans Awyr Cymru a chwilio RAF a hofrenyddion achub yn gallu hedfan.

“Roedd hyn yn golygu y byddai’r achub i gael eu cynnal gan bersonl achub mynydd.”

Mae’r 16 achubwyr yn gosod i ffwrdd yn gwaethygu amodau i ddod o hyd i’r cerddwyr. Wrth iddyn nhw ddringo law yn troi i eira a gwelededd gostwng i lai na 40m. Mae’n fuan daeth yn amlwg bod y cerddwyr wedi camfarnu o’u safle, fel cydlynwyr tm a ddefnyddir meddalwedd smartphone i ddod o hyd iddynt.

Mae’r achub Cynhaliwyd tra bod y tm rygbi cenedlaethol Cymru yn curo Lloegr mewn Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad gm twrnamaint.

Dywedodd Mr Coombs: “Rydym yn lleoli ohonynt yn unig fel y clywsom yr hanner amser sgr o Stadiwm y Mileniwm.

“Mae’r ddau gerddwyr yn cysgodi mewn pabell. Cafodd un ei anafu, ond ei gydymaith ei anafu yn dilyn cwymp ac roedd yn dioddef o hypothermia “-. Grough.co.uk

Stori lawn: stormydd eira Rescuers dewr i ddod o hyd i frodyr sownd ym Mannau Brycheiniog (grough)

Adroddiadau Eraill
Bannau Brycheiniog achub mynydd mewn amodau storm eira

“Nid yw’r fuddugoliaeth y Chwe Gwlad oedd yr unig arwrol gan dm Cymru ar ddydd Sadwrn, fel y clipiau fideo yn dangos anhygoel.

Aelodau o dri thm achub mynydd eu galw i weithredu ar l dau gerddwyr yn sownd ar y Bannau Brycheiniog yn eira, gwyn-allan amodau.

Mae’r achubwyr fod y dynion – un ohonynt oedd yn eu hanafu ac nid oedd i barhau – ac a’u dug hwynt i ddiogelwch trwy’r amodau storm eira cyn hofrennydd y Llu Awyr wedi cyrraedd i’w casglu.

Deellir y ddau cerddwyr – sydd yn dod o ardal Caerloyw – wedi bod yn cynllunio i gerdded o Storey Arms i Dal-y-Bont pan fyddant yn rhedeg i drafferthion a bu’n rhaid i wneud galwad frys.

Aelodau o’r Brycheiniog, Bannau Canolog a Longtown timau achub mynydd yn mynd at eu cymorth.

Dywedodd Mark Jones, dirprwy arweinydd tm gan y Tm Achub Mynydd Aberhonddu, cawsant y galw am gymorth yn union ar l 3pm ar ddydd Sadwrn, gyda’r 16 achubwyr cychwyn o bentref Llafrynach i geisio dod o hyd i’r dynion sownd.

Mae’r daith hir i mewn .. gan Jones ar Vimeo.

Dywedodd: “Pan ddechreuon ni o’r ffordd roedd hi’n bwrw glaw, ond wrth i ni ar y mynyddoedd yr eira yn dod i lawr ac mae’r gwynt yn chwythu mewn gwirionedd, gwelededd wedi gostwng i oddeutu 40 metr. Roedd y gwynt yn iawn yn ein hwynebau.

“Ar l cerdded am tua phum cilomedr i ni gyrraedd y cyfeirnod grid y cerddwyr wedi rhoi i ni, ond nid oeddent yno – rydym yn cynnal chwiliad o’r ardal a dod o hyd iddynt tua 500 metr i ffwrdd.

“Mae’n rhaid i ni wedi mynd nhw am hanner amser yn y rygbi – yr wyf yn gwybod am fod yn ffrind i mi anfon neges destun y sgr.”

Mae’r ddau gerddwyr yn cysgodi mewn pabell – un yn anafu ond roedd ei gydymaith ei anafu yn dilyn cwymp ac roedd yn dioddef o hyopthermia ysgafn.

Mae’r achubwyr cael y dynion ar stretsier ac yna dechreuodd i gario oddi ar y mynyddoedd yn storm eira-fel amodau ar draws tirwedd o fawn hags – pantiau dwfn yn y arwyneb mawnaidd.

Dywedodd Mr Jones: “Rydym yn penderfynu peidio defnyddio’r llwybr am ei fod yn agos at ymyl y gostyngiad ac ni allem rhedeg y risg o fynd dros yr ymyl yn yr amodau.

“Mae’r tir yn anwastad iawn yn yr ardal honno – yr eira yn mynd o ffr dwfn i ganol dwfn wrth i ni wneud allan ffordd drwy’r hags mawn.”

Yn y pen draw yn hofrennydd y Llu Awyr yn cyrraedd i godi i fyny i’r cerddwyr ond oherwydd yr eira yn gallu tir, felly y damweiniau yn cael eu winsio fwrdd a hedfan i’r ysbyty.

Achub Snow gyda 169 o Jones ar Vimeo.

Ddau ddyn yn cael eu deall i gael iawn yn dilyn eu ddioddefaint.

Dywedodd Mr Jones: “. Rydym yn olaf got oddi ar y mynydd tua hanner nos – yr amodau yn flinedig” “- thisissouthwales.co.uk

Advertisements

Goaty's News welcomes your replies. Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.